Visie


Met vertrouwen, openheid en transparantie willen wij de uitdagingen van de toekomst tegemoet treden en onze leidinggevende positie in de Europese markt verder gestalte geven.

Bij Kömmerling denken we in oplossingen.

Onze onderzoekers zijn bezorgd over de toekomst en bedenken dan ook comfortoplossingen op mensenmaat.

Bij Kömmerling denken we aan het milieu.

Van bij de grondstof tot en met het transportmateriaal wordt alles aan milieuvriendelijkheid onderworpen. Wat bijvoorbeeld kan uitmonden in de terugname van oude ramen, in recyclage en in gesloten transportkringlopen.

Bij Kömmerling denken we aan kwaliteit.

We hanteren daarbij een gedetailleerd kwaliteitssysteem dat ons het ISO 9001-certificaat opleverde. Het testen gebeurt overigens door internationaal erkende instituten.

Bij Kömmerling denken we aan onze partners.

Onze partners zijn de erkende schrijnwerkers in uw buurt die op basis van Kömmerling-profielen uw ramen, deuren, rolluiken, ... maken. Wij leiden hen op, ondersteunen hen en ... luisteren naar hen.

Lijst van onze verwerkers

 01 02


Quick-Finder