Kömadur


Deze sterke PVC-plaat biedt tal van toepassingen in uiteenlopende sectoren zoals in de chemie, op tentoonstellingen, op beurzen, in de reclame en in de bouwsector.

Deze duurzame plaat is beschikbaar in 4 verschillende types. De samenstelling gebeurt met milieuvriendelijke grondstoffen en de platen kunnen perfect gerecycleerd worden.

komadur komadur


Quick-Finder